49,00 kr. DKK

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Juviva Fysioterapi behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Hvem er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Juviva Fysioterapi er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig hos Juviva.com. Du kan kontakte os her:

Juviva Fysioterapi 
Orevej 31,
4760 Vordingborg

CVR-nr. 27349781

Telefon: 22 89 50 01

Mail: [email protected]

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: [email protected]

På telefon: 22 89 50 01

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi anvender data til at forbedre Juviva Fysioterapi og give dig en mere personaliseret service.

Kategorier af personoplysninger

Når du anvender Juviva Fysioterapi, vil vi i forbindelse med indsamling af brugsstatistik registrere  din IP-adresse.

Hvor behandles dine personoplysninger?

IP-adressen gemmes hos Newkajabi.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger bliver videregivet til følgende modtagere:

Medarbejderne hos Juviva Fysioterapi har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at give dig et overblik over dine handlinger på Juviva og forbedre din brugeroplevelse.

Newkajabi er den databehandler som står for hovedparten af Juviva Fysioterapis behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fraJuviva Fysioterapi i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af IT-systemerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som privat virksomhed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Når du kontakterJuviva Fysioterapi, sletter vi de oplysninger som du har givet os, når du har fået svar på dit spørgsmål.

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

Brugsstatistik, der indsamles på selvbetjeninger påJuviva Fysioterapi, kan videregives til den myndighed, der tilbyder selvbetjeningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på mail [email protected]

.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Juviva Fysioterapi om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes tilJuviva Fysioterapi databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet overJuviva Fysioterapis behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Brug af cookies på Juviva Fysioterapi

Juviva Fysioterapi har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. 

Tjenester på sociale medier

Juviva Fysioterapi indeholder sociale mediefunktioner som fx Facebook og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger.

Ændring af nærværende privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se nederst i denne privatlivspolitik, hvornår politikken sidst er blevet opdateret.

En profil med denne e-mail findes allerede. Er dette dig?

Skriv dig op her
Qfe093sryczkik64fljq en arms armb jning

6 gode grunde til at droppe fitnesscenteret

Fitnesscenteret er godt, men du kan komme rigtig langt med kropsvægttræning. I denne E-bog får du første trin af 10 mulige trin for kropsvægttræning. Intet fitnessmedlemsskab. Ingen transport frem og tilbage. Du sparer penge, du bliver super stærk, træn i stuen. Start allerede nu. 

Du vil få viden om og øvelser til:

  • Hvorfor kropsvægttræning er super godt.
  • Hvordan du sparer tid og penge i forhold til fitnesscenteret.
  • Kropsvægtøvelser trin 1.

Start allerede i dag med denne E.bog:

 

Det siger andre:

“EN ORDENTLIG OPVÅGNING. Jeg vidste også at balancen ikke var god, men det chokkerede mig alligevel hvor ringe den var. Jeg vidste ikke at min bevægelige tilstand var så dårlig. Alt i alt fik jeg en ordentlig opvågnen, jeg må i gang med at gøre en indsats, så jeg kan få en bedre livskvalitet”

Tanja Strange

“DET GAV MIG FORSTÅELSE. Jeg har været utrolig glad for den vejledning jeg har fået, det har givet mig en bedre forståelse af vigtigheden af den målrettede træning. Det har været meget givtigt at få adgang til øvelsesbiblioteket. Det sidste jeg havde glæde af var den mail med "Sådan planlægger du din fremgang", det gav mig forståelse for at det tager tid at nå det fulde mål. Jeg kan kun rose for forløbet. Klaus får 5 ud af 5 mulige stjerner”

Jytte Adrian

“BLIVER TAGET SERIØST. Et fantastisk forløb indtil videre. Mit problem bliver taget seriøst. Vi har en fælles tro på at det her lykkes. Klaus får 5 stjerner af 5 mulige”

Lene Persson