JUVIVA ONLINE FYSIOTERAPI

Brug for hjælp? KLIK HER Log på

Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Generelle oplysninger

Firmanavn: Juviva Online Fysioterapi.

Cvr.nr.: 27349781.

Orevej 31, 4760 Vordingborg. 

Telefonnummer: +45 22 89 50 01.

Betaling

Vi modtager betalinger via Stripe og Paypal. 

Beløbet hæves først på dit kort, når du har fået adgang til online portalen.

Levering

Dette er udelukkende et online produkt. Derfor bliver produktet leveret via internettet. 

Bindingsperiode

Der er ingen bindingsperiode for nogle af vores programmer. 

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement når som helst på din online profil hos Juviva Online Fysioterapi eller på [email protected]

Særlige vilkår

Prisjustering: Vi forbeholder sig ret til årligt at regulere prisen for abonnementet i henhold til forbrugerprisindekset, uden forudgående varsling.

Fortrydelsesret på abonnementet

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.1 Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til [email protected] eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog 3/8 Abonnementsbetingelser Ydelser Navn på juraguide (Max 40 tegn) Juraguide være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret2. (indsæt beløbet som kunden skal betale eller en udregning.)3 Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes: Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på telefon +45 22 89 50 01 eller på e-mail [email protected]. Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen:

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Klageadgang Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 4/8 Abonnementsbetingelser Ydelser Navn på juraguide (Max 40 tegn) Juraguide Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk (eller indsæt url for det/de nævn, der er relevante for de varer eller ydelser, I sælger i webshoppen.) Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Juviva Online Fysioterapi og opbevares løbende kundeforhold. Når medlemskabet ophører og samtlige udeståender er afviklet, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år i henhold til bogføringslovens regler, hvorefter de slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på www.juviva.com er Stifter Klaus Jørgensen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: [email protected]

Standardfortrydelsesformular (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

www.juviva.com , Orevej 31, 4760 Vordingborg, E-mail: [email protected]

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: _______________________________________________________________________________________________ Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _________________________________ Forbrugerens navn: __________________________________________________________________________ Forbrugerens adresse: ______________________________________________________________________ Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Abonnementsbetingelserne er senest opdateret d. xx.xx.xxxx

1 Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved levering af digitalt indhold- se nedenfor under undtagelser til fortrydelsesretten.

Disse abonnementsydelser er undtaget fortrydelsesretten:

• Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis kunden forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang og at fortrydelsesretten dermed mistes.

Hvis abonnementsydelsen vedrører levering af digitale ydelser, fx streaming af indhold eller et abonnement på en e-avis, er det vigtigt, at I inden I laver aftalen, indhenter kundens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at der ikke er fortrydelsesret på abonnementet. Dette kan fx gøres ved, at kunden skal sætte en markering i en afkrydsningsboks. Den tilhørende tekst skal i så fald indeholde oplysninger om, at kunden ved at sætte sit flueben i boksen samtykker til og anerkender, at der ikke er fortrydelsesret på den pågældende abonnementsydelse.

2 Kunden kan pålægges at tilbagebetale for den del af abonnementet der er leveret, når kunden fortryder, hvis:

• Kunden udtrykkeligt har anmodet om, at I begyndte at levere ydelsen inden udløbet af 14-dagesfristen, og

• I godtgør, at I inden aftalen blev lavet, har oplyst:

  • At der er fortrydelsesret og betingelserne for fortrydelsesretten mv., og
  • At kunden skal betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der er leveret, inden kun dens fortrydelse, hvis kunden fortryder en aftale om en ydelse, som kunden har anmodet om at få leveret inden fristens udløb, og
  • Hvilket beløb kunden skal betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

3 Det kan være vanskeligt at sige præcist, hvilket beløb kunden vil komme til at betale, da I ikke kan vide, om aftales fortrydes efter fx 2, 5 eller 14 dage. Er der tale om en ydelse af en bestemt varighed, må beløbet fastsættes som en pris pr. dag set i forhold til den fulde opfyldelse af aftalen. 7/8 Abonnementsbetingelser Ydelser Navn på juraguide (Max 40 tegn) Juraguide Hvis der er tale om en løbende aftale af ubestemt varighed – fx et telefonabonnement – kan prisen fastsættes pr. dag set i forhold til opfyldelse af aftalen i en 1-årig periode. Ved en fortrydelse 6 dage efter, at abonnementet er aktiveret, skal kunden således betale 6/360 af prisen for et års abonnement.

Kunden kan afkræves betaling for eventuelle rimelig stiftelsesomkostninger mv. i det omfang, ydelsen er leveret til kunden som en led i aftalens indgåelse/opfyldelse. Skal der betales et rimeligt oprettelses- eller tilslutningsgebyr, skal dette oplyses.

Er der tale om en aftale om en internetforbindelse, og skal der etableres en tilslutning til nettet, skal det oplyses, hvad prisen for denne tilslutning vil være, hvis kunden fortryder aftalen.

Hvis I ikke har oplyst om fortrydelsesretten og det beløb, der skal betales ved fortrydelse inden aftalen blev lavet, skal kunden ikke betale for den del af ydelsen, der er leveret.

Close

50% Fuldført

Kan du lide vores blogindlæg og vil du gerne have de nyeste opdateringer, så tilmeld dig her.

Du kan booke din GRATIS telefoniske konsultation på næste side ;)